Sprowa
Sprowa
Sprowa
Sprowa
Sprowa
Sprowa
Sprowa
Sprowa
Zawalenie się betonowej konstrukcji podtrzymującej ściany wykopu -
Sprowa
Sprowa
Sprowa
Sprowa
Sprowa
Sprowa
Sprowa
Sprowa